პროგრამები

ასოციაცია  “ჰერა XXI”  1998 წლიდან აქტიურად მოღვაწეობს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯამრთელობისა და უფლებების სფეროში, შემდეგი პროგრამული მიმართულებებით: სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხებზე განათლების ხელშეწყობა, მოხალისეობრივი ჩართულობა, ახალგაზრდების მობილიზაცია და მათი ჩართულობა. კვლევები, მონიტორინგი, ადვოკატირება, ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები არის მთავარი ინსტრუმენტი აღნიშნული მიმართულებების მიხედვით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.

hera (245)
ახალგაზრდები
moxalis
მოხალისეობა
ganatleba
განათლება
iuri
სერვისები
advok
ადვოკატირება
group
სათემო ჯგუფების განვითარება