ბიულეტინი/დაიჯესტი

ჰერა XXI-ეს მიერ მომზადებულ დაიჯესტებში ასახულია ასოციაციის  მიერ   განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტები  და ღონისძიებები. დოკუმენტში ასევე მოცემულია ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლების, სახალხო დამცველისა და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებული აქტივობები.