ბიულეტინი/დაიჯესტი

როგორი იყო 2015 წელი რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხებთან მიმართებაში?! რა მნიშვნელოვანი სიახლეები განხორციელდა აღნიშნული სფეროს განსავითარებლად. პრობლემატური საკითხების პრევენციისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯები; სირთულეები და ხარვეზები რომლებიც ჯერ კიდევ საჭიროებს მოგვარებას…

ჩვენ 2015 წელს ვაჯამებთ.  ჰერა XXI-ეს მიერ მომზადებულ წლიურ დაიჯესტში ასახულია ასოციაციის  მიერ წელს განხორციელებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტები  და ღონისძიებები. დოკუმენტში ასევე მოცემულია ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლების, სახალხო დამცველისა და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობსა და უფლებებთან დაკავშირებული აქტივობები.