ინფო და ფაქტების ფურცელი

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა მესამე ციკლი - სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და პირველადი ჯანდაცვის სისტემა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, მესამე ციკლი, ორსულობის უსაფრთხო ხელოვნური შეწყვეტა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა. მესამე ციკლი. გენდერული ნიშნით ძალადობა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, მესამე ციკლი, ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა