კვლევები და ანგარიშები

ასოციაციის საქმიანობა ეყრდნობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მიდგომას, მის მიერ ჩატარებული კვლევების და შეფასებითი ანალიზის მიზანია საქართველოში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სიტუაციური ანალიზი, კანონმდებლობის და საერთაშორის რეკომენდაციების აღსრულებასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სამიზნე ჯგუფების დამოკიდებულებების და საჭიროებების გამოვლენა

გოგონებისა და ფერტილური ასაკის ქალების გამოცდილებებისა და საჭიროებების კვლევა სექსუალური და გენდერული ძალადობის, სრჯ საკითხების, ორსულობის შეწყვეტისა და ოჯახის დაგეგმვის მიმართ შიდა ქართლის ოკუპირებული ტერიტორიის მომიჯნავე სოფლებში.

COVID 19-ის პანდემიის პირობებში CSO სექტორის რესურსებისა და საჭიროებების კვლევა

პირველადი ჯანდაცვა საქართველოში - სისტემის ანალიზი და რეკომენდაციები რეალური ცვლილებებისთვის

შშმ ახალგაზრდებსა და ქალებში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საჭიროებების და ბარიერების კვლევა

რეპროდუქციული ასაკის ქალებში უსაფრთხო აბორტის ხელმისაწვდომობის ბარიერები

ცოცხალი ისტორიების კრებული ``ქალების ცხოვრება ხელოვნურად შექმნილი ბარიერებით ცოცხალი``

ცოცხალი ისტორიების კრებული

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკანონმდებლო მიმოხილვა (შემოკლებული ვერსია)

საქართველოში ახალშობილთა სქესისბუნებრივი ბალანსის დარღევევის სოციალური და გენდერული ასპექტები

მშობელთა დამოკიდებულებების კვლევა

ოჯახის დაგეგმვა კლიენტისა და პროვაიდერის პოზიციები საკეისრო კვეთასთან დაკავშირებით: საქართველოში საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებლის ოპერაციული კვლევა

აბორტის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასება ( ანალიტიკური ანგარიში)

მითები და ცრურწმენები, კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ საქართველოს რეგიონებში მითები და ცრურწმენები, კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ საქართველოს რეგიონებში 2013 წელს ასოციაცია „ჰერა-XXI“ის მიერ, მომავალ მშობელთა საერთაშორისო ფედერაციის (IPPF-EN) მხარდაჭერით, ხარისხობრივი ანალიზის მეთოდოლოგიით, ჩატარდა მოკვლევა „მითები და ცრურწმენები კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, საქართველოს დასავლეთ და სამხრეთ რეგიონებში”.

ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა საქართველოში (შედარებითი მიმოხილვა)

მასწავლებელთა დამოკიდებულებების კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხების სწავლების მიმართ

რეპროდუქციული უფლებები და მათი რეალიზაციის გარანტიები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით კვლევა განხორციელდა ასოციაცია “ჰერა-XXI”-ის მიერ, შვედეთის ასოციაციის RFSU-სა და ”ქალთა ფონდი საქართველოში”-ის მხარდაჭერით, ერთობლივი პროგრამის “უსაფრთხო აბორტი – ქალის არჩევანია”-სა და ”კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისათვის” ფარგლებში.