ვაკანსიები

ასოციაცია "ჰერა XXI" აცხადებს ვაკანსიას სერვისების მიმართულებით პროექტის ასისენტის პოზიციაზე

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს ვაკანსიას პროექტის  ასისტენტის  პოზიციაზე

ძირითადი მოვალეობები:

 • ორგანიზაციაში მიმდინარე პროექტების სამედიცინო სერვისების კომპონენტის   შესრულება;
 • შეხვედრების, ტრეინინგების, სემინარების ორგანიზება და მონიტორინგის უზრუნველყოფა;
 • საინფორმაციო საგანმანათლებლო მასალების მომზადება;
 • კონტრაცეფციის/მედიკამენტების ლოჯისტიკა;
 • ორგანიზაციაში არსებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების  ხარისხის მონიტორინგი, ანალიზი და შეფასება;
 • მიზნობრივი თემის საჭიროებების გამოვლენა;
 • თემატური ინფორმაციის მოძიება და საინფორმაციო ღონისძიებების, შეხვედრების ორგანიზება;
 • დოკუმენტების წარმოება და აღრიცხვა;
 • პროექტების შუალედური და წლიური ანგარიშების მომზადება;
 • განხორციელებული ღონიძიებების მონიტორინგი და შეფასება, შედეგებზე დაფუძნებული საქმიანობის გაუმჯობესება;
 • პარტნიორ კლინიკებთან თანამშრომლობა და ადმინისტრაციასთან მჭიდრო კომუნიკაცია;
 • თანამშრომლობა სამთავრობო, არასამთავრობო სტრუქტურის  და მასმედიის წარმომადგენლებთან;
 • ორგანიზაციის დამატებითი რესურსების მობილიზაციას, ფონდების მოძიებასა და პროექტების წინადადებების შემუშავების პროცესში მონაწილეობა;
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისთვის ინოვაციური წინადადებების შეთავაზება;
 • უშუალო ხელმძღვანელისგან მიღებული დავალებების შესრულება
 • წლიური სამუშაო გეგმების მომზადება;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიში;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სავალდებულო უმაღლესი განათლება;
 • უპირატესობა მიენიჭება სამედიცინო განათლებას ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით განათლებას
 • უპირატესობა მიენიჭება ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურეობის მართვის ცოდნას და პაციენტის უფლებების ცოდნას
 • რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ან სოციალურ სფეროში/არასამთავრობო სექტორში მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება
 • სავალდებულოა საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (word/excel/PowerPoint, ელ-ფოსტის სარგებლობა)
 • სავალდებულოა ინგლისური და რუსული ენის ცოდნა

პიროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი (კრეატიული)
 • ორგანიზებულობა, დისციპლინირებულობა მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, პუნქტუალურობა
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა
 • დიდი მოცულობის სამუშაოს შესრულების უნარი
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი
 • ანგარიშების (რაპორტების) მომზადება;
 • დოკუმენტების წარმოება;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
 • სწავლების უნარი/ტრეინერის გამოცდილება;
 • ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურეობის მონიტორინგის და შეფასების უნარი;
 • გუნდური მუშაობა

მოცემულ პოზიციაზე მომუშავე პირს მოუწევს მივლინება

დაინტერესებულ პირებს   გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ავტობიოგრაფია (CV)  და სამოტივაციო წერილი  შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე: association_hera@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 2 14 28 53

ასოციაცია "ჰერა XXI" აცხადებს ვაკანსიას ადვოკატირების მიმართულებით პროექტის ასისტენტის პოზიციაზე

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს ვაკანსიას პროექტის  ასისტენტის  პოზიციაზე

ძირითადი მოვალეობები:

 • ორგანიზაციაში მიმდინარე პროექტების ადვოკატირების კომპონენტის  შესრულება;
 • ორგანიზაციაში არსებული ადვოკატირების კონპონენტის ფარგლებში მოკვლევების და მათი მიგნებების ანალიზი და შეფასება;
 • წლიური სამუშაო გეგმების მომზადება;
 • ადამიანის უფლებების/რეპროდუქვიული უფლებების დარღვევის შესახებ; ჩრდილოვანი ანგარიშების მომზადება;
 • შეხვედრების, ტრეინინგების, სემინარების ორგანიზება და მონიტორინგის უზრუნველყოფა;
 • საინფორმაციო საგანმანათლებლო მასალების მომზადება;
 • თემატური ინფორმაციის მოძიება და საინფორმაციო ღონისძიებების, შეხვედრების ორგანიზება;
 • დოკუმენტების წარმოება და აღრიცხვა;
 • პროექტების შუალედური და წლიური ანგარიშების მომზადება;
 • განხორციელებული ღონიძიებების მონიტორინგი და შეფასება, შედეგებზე დაფუძნებული საქმიანობის გაუმჯობესება;
 • თანამშრომლობა სამთავრობო, არასამთავრობო სტრუქტურის  და მასმედიის წარმომადგენლებთან;
 • ორგანიზაციის დამატებითი რესურსების მობილიზაციასა, ფონდების მოძიებასა და პროექტების წინადადებების შემუშავების პროცესში მონაწილეობა;
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისთვის ინოვაციური წინადადებების შეთავაზება;
 • უშუალო ხელმძღვანელისგან მიღებული დავალებების შესრულება;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სავალდებულოა უმაღლესი განათლება;
 • უპირატესობა მიენიჭება იურიდიულ განათლებას/ადამიანის უფლებების სფეროში /ადამიანის უფლებების საეთაშორისო მონიტორინგის ინსტრუმენტების მექნიზმების  ცოდნა/კვლევის მეთოდოლოგიის ცოდნა);
 • არასამთავრობო სექტორში, სოციალურ/იურიდიულ სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება
 • სავალდებულოა საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (word/excel/PowerPoint, ელ-ფოსტის სარგებლობა)
 • სავალდებულოა ინგლისური და რუსული ენის ცოდნა

პიროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი (კრეატიული)
 • ორგანიზებულობა, დისციპლინირებულობა მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, პუნქტუალურობა
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა
 • დიდი მოცულობის სამუშაოს შესრულების უნარი
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი
 • ანგარიშების (რაპორტების) მომზადება;
 • დოკუმენტების წარმოება;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
 • კვლევის ჩატარების გამოცდილება;
 • ადვოკატირების სფეროში გამოცდილება;
 • გუნდური მუშაობა

მოცემულ პოზიციაზე მომუშავე პირს მოუწევს მივლინება

დაინტერესებულ პირებს   გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ავტობიოგრაფია (CV)  და სამოტივაციო წერილი  შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე: association_hera@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 2 14 28 53

ახალგაზრდული ჯგუფის წევრების შესარჩევი კონკურსი ქალაქ ქუთაისში

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს აქტიური, მოტივირებული ახალგაზრდების მიღებას ქ. ქუთაისის  “ახალგაზრდულ ჯგუფში”.

ახალგაზრდული ჯგუფის  მიზანია, ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ისინი შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებასა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას.

პროგრამის ფარგლებში შერჩეული  აქტიური ახალგაზრდები ჩაერთვებიან ასოციაციის საქმიანობაში, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო-საგანმანათლებლო თუ გასართობ-შემეცნებითი  აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში.

 

განმცხადებელს უნდა:

 • აინტერესებდეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების სფერო;
 • იყოს მონდომებული და სურდეს, ჩაერთოს ასოციაციის საქმიანობაში;
 • ჰქონდეს სურვილი, განავითაროს ლიდერული უნარჩვევები;
 • ჰქონდეს სურვილი, ისწავლოს დამოუკიდებელი მუშაობა;
 • ჰქონდეს სურვილი, ისწავლოს და განავითაროს ტრენერის უნარ-ჩვევები.

 

 

მოთხოვნები:

 • ასაკი: 15-25 წელი;
 • კარგად განვითარებული კომუნიკაციური უნარები;
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 • შეეძლოს ინტერნეტითა და ელექტრონულ ფოსტით სარგებლობა;
 • სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა.

 

სააპლიკაციო პროცედურა:

შერჩევის პირველ ეტაპზე მსურველებმა უნდა გამოგზავნონ პირადი რეზიუმე (CV) და სამოტივაციო წერილი;

მეორე ეტაპი მოიცავს გასაუბრებას.

 

დაინტერესებულ ახალგაზრდებს გთხოვთ, 2017 წლის 25 ოქტომბრამდე გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) და სამოტივაციო წერილი შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: moxalisehera@gmail.com

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ნომერზე: 032 2 14 28 53

ასოციაცია "ჰერა XXI"-ის მედია სკოლა საკომუნიკაციო და მედია სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს სთავაზობს მედია ტრენინგს

სასწავლო კურსის თემა:

სქესობრივი  და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა;   სრულყოფილი სქესობრივი განათლება; საკანონმდებლო სივრცე/რეგულაციები; გენდერი; სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების ადვოკატირება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფი:

დედაქალაქში და რეგიონებში  სატელევიზიო, ბეჭდური და ინტერნეტ მედია საშუალებებში დასაქმებული ჟურნალისტები, რომელთა ძირითადი სამუშაო სფეროა  ჯანმრთელობა და სოციალური საკითხები.

 

სასწავლო კურსის მიზანი:

„სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები“ – სასწავლო კურსი ჟურნალისტებისთვის მიზნად ისახავს მიაწოდოს მედიის წარმომადგენლებს  ცოდნა  სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, უფლებების და მასთან მჭიდროდ  დაკავშირებული საკითხების  შესახებ  იმ ფორმით, რომ მათ პროფესიული საქმიანობის განმავლობაში  შეძლონ  აღნიშნული საკითხების სწორი აქცენტებით და მიზანმიმართულად გაშუქება.

გარდა იმისა, რომ კურსი უზრუნველყოფს მონაწილეთა განათლებას სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების საკითხებში, ის საშუალებას მისცემს მათ მოამზადონ მიზნობრივი მესიჯები, საინტერესო და მაღალპროფესიული სიუჟეტები და სტატიები, სადაც გასაგებ ენაზე იქნება გადმოცემული ინფორმაცია მიზნობრივი ჯგუფებისთვის და ფართო აუდიტორიისთვის.

 

კურსის მახასიათებლები:

საათების ჯამური რაოდენობა: 36 საათი

კურსის ჯერადობა: კვირაში ერთხელ, ყოველ შაბათს

კურსის ხანგრძლივობა: 3 საათი (ორი საათნახევრიანი სესია), კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, მხოლოდ იმ მონაწილეებზე ვინც არ გააცდენს კურსს.

 

საკონკურსო მოთხოვნები:

სასწავლო კურსის გავლით დაინტერესებული აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 • უნდა იყოს დასაქმებული საკომუნიკაციო და მედია სფეროში
 • უნდა ჰქონდეს სოციალურ საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება
 • უნდა იყოს დაინტერესებული სოციალური საკითხების გაშუქებით მედია სივრცეში
 • სასურველია ჰქონდეს საერთაშორისო ან ადგილობრივ  არასამთავრობო სექტორში მუშაობის ან თანამშრომლობის გამოცდილება

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • CV-რეზიუმე
 • უშუალო უფროსის რეკომენდაცია
 • სამოტივაციო წერილი, რომელშიც ყურადღება უნდა გამახვილდეს თუ როგორია აპლიკანტის სამომავლო ხედვა,   რატომ არის მნიშვნელოვანი მისთვის სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან და უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხეზე მუშაობა და  როგორ და სად გააშუქებს აღნიშნულ საკითხებს.

 

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

 • I ეტაპი – წარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევა
 • II ეტაპი – გასაუბრება

 

ტრენინგი უფასოა, დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მითითებული დოკუმენტები, შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე: association_hera@yahoo.com

არაუგვიანეს  15 ოქტომბრისა.

ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს ვაკანსიას კომუნიკაციის ოფიცერის/ჟურნალისტის პოზიციაზე

მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ;
 • რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ან სოციალურ სფეროში მუშაობის გამოცდილება;
 • კომუნიკაციის ასისტენტის/ჟურნალისტის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების  word/exel/power point, ელექტრონული ფოსტის სარგებლობა;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;

 

პიროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 

 • ასოციაცია ”ჰერა XXI”-ს იმიჯის წარმოჩენა, როგორც გარე, ისე შიდა აუდიტორიის წინაშე;
 • ასოციაციის საქმიანობის პოპულარიზაცია მასოვრივი ინფორმაციის საშუალებების მეშვეობით;
 • ასოციაციის და სრჯუ-ის უახლესი საინფორმაციო ამბების (დაიჯესტის) შექმნა;
 • მასალების მომზადება სოციალური ქსელებისთვის, ვებ.გვერდისთვის, ბლოგისთვის, სრჯუ თემის პოპულარიზაცია;
 • მიზნობრივ ჯგუფებთან ინტერვიუს ჩაწერა, გამოკითხვების წარმოება, ფოტო და ვიდეო გადაღება;
 • ინტერვიუების ჩაწერა;
 • საკომუნიკაციო არხების შერჩევა და მედია გეგმაზე მუშაობა;
 • მედიატრენინგების მოწყობა და ორგანიზება;
 • ინფორმაციის მოძიება, ვიდეო, აუდიო და ფოტო გადაღება, დამუშავება და გავრცელება;
 • მასმედიის წარმომადგენლებთან გრძელვადიანი ურთიერთობების განვითარება;
 • პრეს-რელიზებისა და საინფორმაციო წერილების მომზადება და მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელება;
 • პრესის მიმოხილვისა და ანალიზის მომზადება;
 • სხვადასხვა უწყებრივ პრესსამსახურებთან თანამშრომლობა;
 • ორგანიზაციის ვებ-გვერდების მართვა;

 

 

დაინტერესებულ პირებს   გთხოვთ,
გამოაგზავნოთ ავტობიოგრაფია (CV)  და სამოტივაციო წერილი  შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე  : association_hera@yahoo.com

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 14 28 53

ასოციაცია "ჰერა XXI" აცხადებს ვაკანსიას მოწვეული ლექტორის პოზიციაზე

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს ვაკანსიას მოწვეული ლექტორის  პოზიციაზე.

 

სასწავლო კურსის თემა:

სქესობრივი  და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა;   სრულყოფილი სქესობრივი განათლება; საკანონმდებლო სივრცე/რეგულაციები; გენდერი; სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების ადვოკატირება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფი:

დედაქალაქში და რეგიონებში  სატელევიზიო, ბეჭდური და ინტერნეტ მედია საშუალებებში დასაქმებული ჟურნალისტები, რომელთა ძირითადი სამუშაო სფეროა  ჯანმრთელობა და სოციალური საკითხები.

 

სასწავლო კურსის მიზანი:

„სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები“ – სასწავლო კურსი ჟურნალისტებისთვის მიზნად ისახავს მიაწოდოს მედიის წარმომადგენლებს  ცოდნა  სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, უფლებების და მასთან მჭიდროდ  დაკავშირებული საკითხების  შესახებ  იმ ფორმით, რომ მათ პროფესიული საქმიანობის განმავლობაში  შეძლონ  აღნიშნული საკითხების სწორი აქცენტებით და მიზანმიმართულად გაშუქება.

გარდა იმისა, რომ კურსი უზრუნველყოფს მონაწილეთა განათლებას სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების საკითხებში, ის საშუალებას მისცემს მათ მოამზადონ მიზნობრივი მესიჯები, საინტერესო და მაღალპროფესიული სიუჟეტები და სტატიები, სადაც გასაგებ ენაზე იქნება გადმოცემული ინფორმაცია ფართო აუდიტორიისთვის.

 

კურსის მახასიათებლები:

საათების ჯამური რაოდენობა: 36 საათი

კურსის ჯერადობა: ერთხელ კვირაში

კურსის ხანგრძლივობა: 3 საათი (ორი საათნახევრიანი სესია)

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • პროფესორი/ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ პროფესორი  შესაბამის დარგში;
 • მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული პირი, რომელსაც აქვს მოცემულ პროგრამებთან მაღალ დონეზე, არანაკლებ 3 წლიანი მუშაობის გამოცდილება ან/და დარგში/სპეციალობაში სალექციო კურსის წაკითხვის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება.
 • სასურველია საერთაშორისო ან ადგილობრივ  არასამთავრობო სექტორში მუშაობის ან თანამშრომლობის გამოცდილება.


პიროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • აუდიტორიის მართვა;
 • სწრაფი რეაგირების უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი (როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი);
 • დროის ეფექტურად გამოყენების უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • პასუხისმგებლობის  გრძნობა;
 • გუნდური მუშაობის უნარჩვევები;

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • CV-რეზიუმე (2 რეკომენდატორის მითითებით);
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სამოტივაციო წერილი.

 

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

 • I ეტაპი – წარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევა;
 • II ეტაპი – გასაუბრება;

 

დაინტერესებულ პირებს, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მითითებული დოკუმენტები, შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე: association_hera@yahoo

ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს არაანაზღაურებად სტაჟირებას. სტაჟირების ხანგრძლივობა არის ექვსი თვე

( შერჩევის დროს პრიორიტეტი მიენიჭება IV-V კურსის სტუდენტებს. )

სტაჟიორი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

კვალიფიკაცია:

 • ქართული ენის სრულფასოვანი ცოდნა;
 • ინგლისური ენის სრულფასოვანი ცოდნა (გრამატიკული წერა);
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების, მათ შორის PowerPoint- ის სრულყოფილ ცოდნას;
 • შეეძლოს ინტერნეტითა და  ელექტრონულ ფოსტით სარგებლობა;

დამატებითი მოთხოვნები:

 • აინტერესებდეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფერო;
 • იყოს მონდომებული, ღრმად შეისწავლოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების სფერო;
 • აინტერესებდეს არასამთავრობო სტუქტურის მენეჯმენტის შესწავლა და პროგრამების მართვა;
 • ქონდეს სურვილი განავითაროს ლიდერი-ს უნარჩვევები;
 • ქონდეს სურვილი ისწავლოს ტოლერანტული დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ;
 • ქონდეს სურვილი ისწავლოს დამოუკიდებელი მუშაობა;
 • ქონდეს სურვილი ისწავლოს და განვითაროს ტრენერის უნარ-ჩვევები.

სააპლიკაციო პროცედურა:

 • შერჩევის პირველ ეტაპზე სტაჟირების მსურველებმა უნდა გამოგზავნონ პირადი რეზიუმე და სამოტივაციო წერილი ელ-ფოსტაზე: Association_hera@yahoo.com.
 • მეორე ეტაპზე გადასული აპლიკანტები უნდა გამოცხადდნენ გასაუბრებაზე ასოციაცია “ჰერა XXI”-ში, წინასწარ შეთანხმებულ დროს.

რა სარგებელი ექნება სტაჟიორს ასოციაცია ჰერა XXI ში მუშაობით?

სტაჟირების პერიოდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში,

 • სტაჟიორობის პერიოდი ჩაეთვლება სამუშაო გამოცდილებად და   მიეცემა დახასიათება, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო დონეზე წარსადგენად;
 • სტაჟირების პერიოდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მიეცემათ საშუალება დასაქმდნენ ასოციაცია ჰერა XXI-ში;

სამუშაო პირობები:

 • სტაჟიორები იმუშავებენ  ასოციაცია ჰერა XXI-ს ოფისში , მათთვის ხელსაყრელ, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით.

ასოციაცია ჰერა XXI აცხადებს ვაკანსიას პროექტის კოორდინატორის პოზიციაზე

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია “ჰერა XXI” აცხადებს ვაკანსიას პროექტის  კოორდინატორის  პოზიციაზე,

მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია სამედიცინო);
 • რეპროდუქციული ჯანმრთელობის,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ან სოციალურ სფეროში მუშაობის  არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის სრულფასოვანი ცოდნა;
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების  word/exel/power point, ელექტრონული ფოსტის სარგებლობა.

 

პიროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • ორგანიზებული მუშაობის უნარი ;
 • კრეატიული და ანალიტიკური აზროვნება;
 • სამუშაო დროის დაგეგმვისა და განაწილების უნარი;
 • ანგარიშების (რაპორტების) მომზადება;
 • დოკუმენტების წარმოება;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი (როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი);
 • პრეზენტაბელურობა, ინფორმაციის გამართულად გადმოცემის უნარი;
 • გუნდური მუშაობა;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, პუნქტუალურობა.

ძირითადი მოვალეობები:

 

 • ორგანიზაციაში მიმდინარე პროექტების შესრულების კოორდინირება/კონტროლი;
 • წლიური სამუშაო გეგმების მომზადება;
 • შეხვედრების, ტრეინინგების, სემინარების ორგანიზება, კოორდინირება და მონიტორინგი;
 • საინფორმაციო საგანმანათლებლო მასალების მომზადება;
 • კონტრაცეფციის თანამედროვე საშუალებების ლოჯისტიკა;
 • ორგანიზაციაში არსებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  სერვისების  ხარისხის მონიტორინგი  და შეფასება;
 • თემატური ინფორმაციის მოძიება და საინფორმაციო ღონისძიებების, შეხვედრების  ორგანიზება;
 • დოკუმენტების წარმოება და აღრიცხვა;
 • პროექტების შუალედური და წლიური ანგარიშების მომზადება;
 • განხორციელებული პროგრამების მონიტორინგი&შეფასება და შედეგებზე დაფუძნებული  საქმიანობის გაუმჯობესება;
 • პარტნიორ კლინიკებთან თანამშრომლობა და პარტნიორული ურთიერთობების მართვა;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ ექსპერტებთან მჭიდრო თანამშრომლობა, საკანონმდებლო და  პოლიტიკის დოკუმენტების, მიმოხილვა, ანალიზი და ანგარიშების მომზადება;
 • ორგანიზაციის წარდგენა საერთაშორისო და ადგილობრივ ღონისძიებებზე;
 • თანამშრომლობა სამთავრობო და  არასამთავრობო  სტრუქტურის წარმომადგენლებთან;
 • პროგრამის რისკების შეფასება და მართვა;
 • ორგანიზაციის დამატებითი რესურსების მობილიზაცია, ფონდების მოძიება, პროექტის წინადადებების შემუშავება;
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისთვის ინოვაციური წინადადებების შეთავაზება და დანერგვა;
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელობასთან ერთად მდგრადი  განვითარების  ბიზნესს სტრატეგიების დანერგვა.

 

მივლინებები

მოცემულ პოზიციაზე მომუშავე პირს მოუწევს მივლინება როგორც  საქართველოს მასშტაბით ასევე მის  საზღვრებს გარეთ.

 

 

დაინტერესებულ პირებს   გთხოვთ,
გამოაგზავნოთ ავტობიოგრაფია (CV)  და სამოტივაციო წერილი  შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე  : association_hera@yahoo.com   

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 14 28 53