იურიდიული დახმარება

იურიდიული დახმარება

თუ თვლით რომ დაირღვა თქვენი როგორც პაციენტის უფლებები მოგვმართეთ!
გახსოვდეთ რომ….
თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ანონიმური სამედიცინო მომსახურება, არავის აქვს უფლება გაამჟღავნოს ინფორმაცია თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, კანონით დაშვებული გამონაკლისი შემთხვევების გარდა. კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება ისჯება კანონით.
თქვენ გაქვთ ჯანრთელობის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უფლება, კანონი კრძალავს ყოველგვარ დისკრიმინაციას.
(დიაკრიმინაცია – უსამართლო ქცევა/ქმედება, შევიწროება და უფლებების დარღვევა).


თქვენ გაქვთ ინფორმაციის და სამედიცინო მომსახურების მიღების უფლება,
 ექიმს არ აქვს უფლება უარი გითხრათ სამედიცინო მომსახურების გაწევაზე, თუ არ არსებობს ამის რეალური საჭიროება და აღნიშნული სამედიცინო ქმედება არ გამოიწვევს თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას.


თქვენი პირადი ცხოვრება ხელშეუხებელია და თქვენ გიცავთ კანონი, თუ თქვენი უფლებები ირღვევა, დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე: ☎ 570 10 17 11 (ცხელი ხაზი მუშაობს სამუშაო დღეებში 24 საათის განმავლობაში).
ენდეთ და გამოიყენეთ ჩვენი კვალიფიციური იურისტის რჩევები და რეკომენდაციები.