შენ გაქვს უფლება, იცხოვრო თანსწორ და არადისკრიმინაციულ გარემოში!

შენ გაქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება!

შენ გაქვს დისკრიმინაციის, ექსპლუატაციისა და ძალადობის გარეშე ცხოვრების უფლება!

შენ გაქვს უფლება გააკეთო არჩევანი და დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილება საკუთარ ჯანმრთელობასა და მომავალზე!

შენ გაქვს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უფლება!

ახალი ამბები

გახდი მოხალისე

გაატარე თავისუფალი დრო
საინტერესოდ და ნაყოფიერად

ორგანიზაციის ვებ-გვერდები

მოხალისეები

შემდგომი თაობებისთვის გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა

 

[arrow_sf id=’5476′]